Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa Kossuth Lajos utca 23.
Telefon: +36 28 470-119
info@kkofe.hu

Tevékenységeink

Zöldterületek gondozása, parkfenntartás 
Közterületi és önkormányzati tulajdonú parkok, zöldfelületek fenntartása, virágágyások karbantartása, fű kaszálása, lomb söprése. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok előtti közterületrészek, a saját gondnokkal nem rendelkező önkormányzati intézmények, valamint a Városi Óvoda és a Csigaház zöld felületeinek kaszálása, kiemelt figyelmet fordítva az allergén növények felszámolására. Közterületi fák alakító, közműhálózatot nem érintő metszése, bokrok gallyazása, és az abból keletkező növényi hulladék rendszeres elszállítása a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának írásbeli tájékoztatása alapján.


Járdák tisztítása
Az Önkormányzat kezelésében lévő, intézményhez nem tartozó közjárdák, valamennyi saját gondnokkal nem rendelkező önkormányzati intézmények, valamint a Városi Óvoda és a Csigaházhoz tartozó közjárdák tisztítása, jégmentesítése.


Utak tisztántartása 
Aszfalt burkolatú közutak, parkolók, buszmegállók tisztántartása, takarítása, téli csúszás- és jégmentesítése. Földutak karbantartása, kátyúzása a Polgármesteri Hivatalhoz érkező bejelentések alapján.
Ünnepekhez kapcsolódó feladatok ellátása 
Az Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepekhez, városi ünnepekhez és rendezvényekhez kötődő előkészületi és közreműködői feladatok elvégzése. 


Csapadékelvezető rendszerek, földmedrű árkok karbantartása
Már kiépített nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető rendszer és a burkolatlan földmedrű árkok karbantartása. Továbbá csapadékvíz elvezető rendszerek évente egyszeri, illetve szükség szerinti tisztítása, fenntartása és ellenőrzése.


Közutak parkolók, buszmegállók tartozékainak felülvizsgálata
Önkormányzati kezelésben lévő közutak, parkolók, buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása. Az engedélyezett forgalmi rend szerinti útburkolati jelek és jelzőoszlopok meghibásodása, megrongálódása vagy hiánya esetén azok pótlása vagy javítása. Forgalomtechnikai eszközök éves karbantartása.Önkormányzati intézmények takarítása, kisjavítási munkáinak elvégzése
Önkormányzati épületek és bérlemények kisjavítási és karbantartási munkáinak elvégzése bejelentés alapján, kivéve azon intézményeket, amelyek rendelkeznek saját gondnokkal. Mindezek mellett a Polgármesteri Hivatal, a Simándy József Általános Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat, az Egészségház, a volt FORFA iskolaépületének és a volt Rendőrőrs épületének takarítása. Beleértve a napi takarításon kívül évi egyszeri nagytakarítást is.  


Sportpályák, játszóterek karbantartása, tisztántartása 
A Szent Imre parkban található BMX pálya, az Ifjúság téri műfüves labdarúgópálya valamint a Hősök terén kialakított Kondi park karbantartása és tisztítása. A játszóterek az Önkormányzat által megadott ellenőrzési terv és karbantartási utasítás szerinti karbantartása, ellenőrzése és üzemeltetése.

Katasztrófa helyzet esetén készenléti ügyelet biztosítása